Uchwała nr VI/57/2019 z dnia 8.03.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów