Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 53/12/19 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę