Uchwała nr XXXIV/838/2013 z dnia 1.10.2013 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Rybnickiej