KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ III

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do

składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.