Protokół z zebrania mieszkańców dzielnicy Kamionka z dnia 22.02.2018 r.