Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.12.2017 r.