Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 12.10.2017 r.