Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 11.05.2017 r.