Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 20.04.2017 r.