Protokół nr 3/2018 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 3.04.2018 r.