Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 27.02.2018 r.