Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 23.03.2017 r.