KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 11.06.2018 ROKU, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 11.06.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 12.06.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 13.06.2018 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 13.06.2018 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 14.06.2018 ROK, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 14.06.2018 ROK, GODZ. 14:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 21.06.2018 ROK, GODZ. 17:00