W dniach 14  – 18 maja 2018 roku

ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, dotyczące przyjęcia nowego Statutu sołectwa Mokre

 

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 1654 / 99 / 18  z dnia 8 maja 2018 roku informujemy, że rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami Mikołowa, w sprawie przyjęcia nowego Statutu sołectwa Mokre.
Wobec przyjęcia uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 r. statutu Miasta Mikołowa niezbędne stało się uchylenie obecnie obowiązujących statutów sołectw oraz przyjęcie nowych statutów jednostek pomocniczych, dostosowanych do statutu Miasta.

Z projektem Statutu sołectwa można się zapoznać na niniejszej stronie oraz w Urzędzie Miasta.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznej – formularz do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej – formularz do pobrania w Urzędzie Miasta.
Wypełnione formularze uprawnieni mieszkańcy mogą pobrać, a następnie złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.
Karty wypełnione elektronicznie należy podpisać i odesłać zeskanowane na adres mailowy: um@mikolow.eu

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!!!