Uchwała nr XVII/308/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie.

Niniejsza uchwała traci moc na mocy Uchwały nr VIII/132/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni „Aqua Plant” w Mikołowie