Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Menu podmiotowe
    Kierownictwo Urzędu Miasta (0)
        Burmistrz Mikołowa (1)
            Informacje różne (15)
            Pisma (19)
            Informator Miesięczny (82)
            Sprawy (4)
            Budżet (2)
            Edukacja (0)
                Szkoły (3)
                Przedszkola (0)
            Koronawirus (3)
        I Zastępca Burmistrza Mikołowa (1)
        II Zastępca Burmistrza Mikołowa (1)
        Sekretarz Miasta (1)
        Skarbnik Miasta (1)
    Urząd Miasta (0)
        Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Mikołów (1)
        Wydziały (0)
            Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych (1)
                Referat Usług Komunalnych (1)
                Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej (1)
                Referat Inwestycji (1)
                Główny Specjalista ds. Remontów Dróg (1)
            Wydział Gospodarki Mieniem (1)
            Wydział Ochrony Środowiska (1)
            Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (1)
            Wydział Oświaty (1)
            Wydział Spraw Obywatelskich (1)
                Referat Spraw Obywatelskich (1)
                Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej (1)
                Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych (1)
            Wydział Finansowy (1)
            Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (1)
            Wydział Księgowości Podatków i Opłat Lokalnych (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Straż Miejska (1)
        Biura (13)
        Inspektor Ochrony Danych (1)
        Główny Specjalista (10)
        Audytor Wewnętrzny (1)
        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Rada Miejska Mikołowa (0)
        Kontakt (1)
        Skład Rady Miejskiej Mikołowa (0)
            Prezydium Rady Miejskiej (0)
                Kadencja 2018-2024 (1)
                Kadencja 2014-2018 (1)
            Radni (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Mateusz Bies (1)
                    Martyna Centkowska-Strzelczyk (1)
                    Ewa Chmielorz (1)
                    Anna Chrapek-Budacz (1)
                    Sylwester Czarnota (1)
                    Aneta Esnekier (1)
                    Agnieszka Fiola (1)
                    Katarzyna Głośna (1)
                    Stanisława Hajduk-Bies (1)
                    Krzysztof Jakubiec (1)
                    Remigiusz Kuś (1)
                    Grażyna Ostafin (1)
                    Jan Przewoźnik (1)
                    Michał Rupik (1)
                    Łukasz Ryguła (1)
                    Andrzej Sukiennik (1)
                    Jarosław Sworzeń (1)
                    Katarzyna Syryjczyk-Słomska (1)
                    Lech Wróblewski - od dnia 27.09.2022 (1)
                    Adam Zawiszowski (1)
                    Krzysztof Żur (1)
                    Ewelina Kukla - do dnia 31.08.2022 (1)
                Kadencja 2014-2018 (1)
                    Dyżury Radnych (1)
                    Ewa Chmielorz (1)
                    Sylwester Czarnota (1)
                    Henryk Czich (1)
                    Stanisława Hajduk-Bies (1)
                    Krzysztof Jakubiec (1)
                    Piotr Jurosz (1)
                    Józef Kurtycz (1)
                    Remigiusz Kuś (1)
                    Danuta Ratka (1)
                    Krzysztof Rogalski (1)
                    Katarzyna Siruga (1)
                    Iwona Spychała-Długosz (1)
                    Piotr Stencel (1)
                    Krystyna Świerkot (1)
                    Eugeniusz Wycisło (1)
                    Jan Wycisło (1)
                    Krzysztof Żur (1)
                    Agnieszka Fiola (1)
                Kadencja 2010-2014 (1)
            Kluby Radnych (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Kluby Radnych od 15.04.2019 (3)
                    Kluby Radnych do 15.04.2019 (3)
                Kadencja 2014-2018 (1)
        Dyżury radnych (1)
        Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa (0)
            Kadencja 2018-2024 (0)
                Rok 2023 (0)
                    Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2023 rok (1)
                    Plan pracy komisji Rady Miejskiej Mikołowa na 2023 rok (0)
                Rok 2022 (0)
                    Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2022 rok (1)
                    Plan pracy komisji Rady Miejskiej Mikołowa na 2022 rok (0)
                Rok 2021 (0)
                    Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2021 rok (1)
                    Plan pracy komisji Rady Miejskiej Mikołowa na 2021 rok (0)
                        Komisja Nr 1 ds. Samorządu (1)
                        Komisja Nr 2 ds. Budżetu (1)
                        Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                        Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                        Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                        Komisja Nr 6 ds. Społecznych (1)
                        Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                        Komisja Nr 8 Rewizyjna (1)
                        Komisja Nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
                Rok 2020 (0)
                    Plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa na 2020 rok (1)
                    Plan pracy komisji Rady Miejskiej Mikołowa na 2020 rok (0)
                        Komisja Nr 1 ds. Samorządu (1)
                        Komisja Nr 2 ds. Budżetu (1)
                        Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                        Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                        Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                        Komisja Nr 6 ds. Społecznych (1)
                        Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                        Komisja Nr 8 Rewizyjna (1)
                        Komisja Nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
                Rok 2019 (1)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (1)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2011 (1)
        Interpelacje i zapytania radnych (0)
            Kadencja 2018-2024 (92)
            Kadencja 2014-2018 (79)
        Uchwały (0)
            Kadencja 2018-2024 (0)
                Rok 2023 (88)
                Rok 2022 (150)
                Rok 2021 (167)
                Rok 2020 (141)
                Rok 2019 (157)
                Rok 2018 (35)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (115)
                Rok 2017 (154)
                Rok 2016 (193)
                Rok 2015 (356)
                Rok 2014 (22)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (278)
                Rok 2013 (351)
                Rok 2012 (324)
                Rok 2011 (222)
                Rok 2010 (27)
        Projekty uchwał (0)
            Kadencja 2018-2024 (0)
                Rok 2023 (8)
                Rok 2022 (13)
                Rok 2021 (13)
                Rok 2020 (17)
                Rok 2019 (14)
                Rok 2018 (2)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (9)
                Rok 2017 (10)
                Rok 2016 (10)
                Rok 2015 (2)
                    Październik 2015 (1)
        Komisje Rady Miejskiej Mikołowa (1)
            Składy i zadania poszczególnych Komisji RM (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Komisja Nr 1 ds. Samorządu (1)
                    Komisja Nr 2 ds. Budżetu (1)
                    Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                    Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                    Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                    Komisja Nr 6 ds. Społecznych (1)
                    Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                    Komisja Nr 8 Rewizyjna (1)
                    Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji (1)
                    Komisja Nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
                    Komisja Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego (1)
                Kadencja 2014-2018 (1)
                    Komisja nr 1 ds. Samorządu (1)
                    Komisja nr 2 ds. Budżetu (1)
                    Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                    Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                    Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                    Komisja nr 6 ds. Społecznych (1)
                    Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                    Komisja nr 8 - Rewizyjna (1)
                    Komisja nr 9 - Statutowa (1)
                    Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
                    Doraźna Komisja nr 11 ds. Budżetu Obywatelskiego (1)
                Kadencja 2010-2014 (1)
                    Komisja nr 1 ds. Samorządu (1)
                    Komisja nr 2 ds. Budżetu (1)
                    Komisja nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (1)
                    Komisja nr 4 ds. Rozwoju Miasta (1)
                    Komisja nr 5 ds. Ochrony Środowiska (1)
                    Komisja nr 6 - Społeczna (1)
                    Komisja nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (1)
                    Komisja nr 8 - Rewizyjna (2)
                    Komisja nr 9 - Statutowa (1)
                    Komisja nr 10 ds. Szkód Górniczych (1)
            Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Rok 2023 (8)
                    Rok 2022 (12)
                    Rok 2021 (11)
                    Rok 2020 (11)
                    Rok 2019 (12)
                    Rok 2018 (2)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    Rok 2018 (10)
                    Rok 2017 (11)
                    Rok 2016 (12)
                    Rok 2014 (1)
                    Rok 2015 (11)
            Protokoły i wnioski z posiedzeń komisji Rady Miejskiej (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Komisja Nr 1 ds. Samorządu (0)
                        Protokoły (50)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (47)
                    Komisja Nr 2 ds. Budżetu (0)
                        Protokoły (52)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (46)
                    Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (0)
                        Protokoły (49)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (49)
                    Komisja Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (0)
                        Protokoły (52)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (50)
                    Komisja Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (0)
                        Protokoły (48)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (44)
                    Komisja Nr 6 ds. Społecznych (0)
                        Protokoły (51)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (47)
                    Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (0)
                        Protokoły (51)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (48)
                    Komisja Nr 8 Rewizyjna (0)
                        Protokoły (21)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (6)
                    Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji (0)
                        Protokoły (27)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (19)
                    Komisja Nr 10 ds. Szkód Górniczych (0)
                        Protokoły (23)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (19)
                    Komisja Nr 11 ds. Kolei Dużych Prędkości Centralnego Portu Komunikacyjnego (0)
                        Protokoły (8)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (6)
                    Informacje ogólne (1)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    Komisja RM Nr 1 ds. Samorządu (0)
                        Protokoły (31)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (18)
                    Komisja RM Nr 2 ds. Budżetu (0)
                        Protokoły (33)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (18)
                    Komisja RM Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej (0)
                        Protokoły (33)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (15)
                    Komisja RM Nr 4 ds. Rozwoju Miasta (0)
                        Protokoły (37)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (20)
                    Komisja RM Nr 5 ds. Ochrony Środowiska (0)
                        Protokoły (32)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (16)
                    Komisja RM Nr 6 ds. Społecznych (0)
                        Protokoły (34)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (18)
                    Komisja RM Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji (0)
                        Protokoły (32)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (14)
                    Komisja RM Nr 8 - Rewizyjna (0)
                        Protokoły (42)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (14)
                    Komisja RM Nr 9 - Statutowa (0)
                        Protokoły (26)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (14)
                    Komisja RM Nr 10 ds. Szkód Górniczych (0)
                        Protokoły (20)
                        Wnioski, postulaty i zapytania (12)
        Sesje Rady Miejskiej Mikołowa (0)
            Zawiadomienia o terminach sesji (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Rok 2023 (8)
                    Rok 2022 (13)
                    Rok 2021 (14)
                    Rok 2020 (19)
                    Rok 2019 (15)
                    Rok 2018 (3)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    Rok 2018 (10)
                    Rok 2017 (12)
                    Rok 2016 (10)
                    Rok 2015 (12)
                    Rok 2014 (3)
                Kadencja 2010-2014 (0)
                    Rok 2014 (9)
                    Rok 2013 (11)
                    Rok 2012 (11)
                    Rok 2011 (5)
            Przebieg sesji wraz z wykazami głosowań, protokoły (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Rok 2023 (7)
                    Rok 2022 (13)
                    Rok 2021 (14)
                    Rok 2020 (18)
                    Rok 2019 (15)
                    Rok 2018 (3)
                Kadencja 2014-2018 (0)
                    Rok 2018 (10)
                    Rok 2017 (12)
                    Rok 2016 (10)
                    Rok 2015 (12)
                    Rok 2014 (3)
                Kadencja 2010-2014 (0)
                    Rok 2014 (9)
                    Rok 2013 (12)
                    Rok 2012 (11)
                    Rok 2011 (11)
                    Rok 2010 (3)
            Transmisje z obrad i nagrania archiwalne (1)
            Wnioski, postulaty i zapytania z sesji (0)
                Kadencja 2018-2024 (0)
                    Rok 2023 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.05.2023 (1)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.06.2023 (1)
                    Rok 2022 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18.01.2022 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 10.02.2022 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.04.2022 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.05.2022 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.06.2022 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30.08.2022 (5)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.09.2022 (1)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.10.2022 (1)
                    Rok 2021 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.01.2021 (7)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.02.2021 (1)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.03.2021 (1)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.04.2021 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.05.2021 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.06.2021 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.08.2021 (1)
                    Rok 2020 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4.02.2020 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.02.2020 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.04.2020 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.05.2020 (4)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23.06.2020 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.08.2020 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22.09.2020 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.10.2020 (3)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.11.2020 (8)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15.12.2020 (4)
                    Rok 2019 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17.09.2019 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21.05.2019 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16.04.2019 (5)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19.03.2019 (2)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5.02.2019 (5)
                    Rok 2018 (0)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18.12.2018 (1)
                        Sesja Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.11.2018 (3)
                Kadencja 2014-2018 (23)
            Informacja ws. transmisji i rejestracji sesji Rady Miejskiej (1)
        Aktualności (28)
        Statut Miasta Mikołowa (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
        Centrum Integracji Społecznej (1)
        Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie (1)
        Dzienny Dom Pomocy (1)
        Instytut Mikołowski (1)
        Miejska Biblioteka Publiczna (1)
        Miejski Dom Kultury (1)
        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
        Muzeum w Mikołowie (w organizacji) (1)
        Zakład Gospodarki Lokalowej (1)
        Zakład Inżynierii Miejskiej (1)
        Zakład Usług Komunalnych (1)
        Żłobek Miejski (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 3 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 4 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 5 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 6 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 7 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 8 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 10 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 12 (1)
        Zespół Szkolno-Przedszkolny (Szkoła Podstawowa nr 11 i Przedszkole nr 13) (1)
        Przedszkole nr 1 (1)
        Przedszkole nr 2 (1)
        Przedszkole nr 3 (1)
        Przedszkole nr 4 (1)
        Przedszkole nr 5 (1)
        Przedszkole nr 6 (1)
        Przedszkole nr 8 - likwidacja z dniem 31.08.2022 (1)
        Przedszkole nr 9 (1)
        Przedszkole nr 10 (1)
        Przedszkole nr 11 (1)
        Przedszkole nr 12 (1)
    Jednostki pomocnicze sołectwa, dzielnica (1)
        Protokoły, wnioski, postulaty i zapytania z zebrań sołeckich (0)
            Borowa Wieś (35)
            Bujaków (44)
            Mokre (16)
            Paniowy (38)
            Śmiłowice (58)
            dzielnica Kamionka (68)
        Wybory (9)
        Ogłoszenia (60)
    Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa (0)
        Kadencja 2022-2025 (0)
            Uchwały (9)
            Protokoły z sesji (4)
            Sprawozdania (2)
            Zawiadomienia o sesji (5)
        Kadencja 2019-2022 (0)
            Uchwały (17)
            Protokoły z sesji (18)
            Sprawozdania (0)
                Rok 2022 (5)
                Rok 2021 (6)
                Rok 2020 (4)
            Zawiadomienia o sesji (18)
    Rada Seniorów w Mikołowie (0)
        Kadencja 2022-2026 (4)
        Kadencja 2017-2022 (1)
    Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego (0)
        Informacje ogólne (1)
        Uchwały (1)
        Protokoły (1)

Menu przedmiotowe
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta (0)
        PESEL dla obywateli Ukrainy (1)
        Dowody osobiste (8)
        Karta Mieszkańca Gminy Mikołów (1)
        Działalność gospodarcza (7)
        Sprzedaż napojów alkoholowych (5)
        Małżeństwa, narodziny, zgony (16)
        Meldunki (4)
        Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców (1)
        Rejestr Danych Kontaktowych (1)
        Mieszkanie (3)
        Planowanie przestrzenne, podziały (10)
        Podatki i opłaty lokalne (7)
        Opłaty, czynsze (4)
        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3)
        Ochrona środowiska (0)
            Dotacje (2)
            Zgłoszenia (4)
            Wnioski (5)
            Centralna ewidencja emisyjności budynków (1)
            Dodatek dla podmiotów wrażliwych (1)
            Punkt informacyjny Programu Czyste Powietrze (1)
        Zwierzęta (5)
            Dzikie zwierzęta (2)
            Pomoc zwierzętom (bezdomnym) (1)
            Czipowanie zwierząt (1)
            Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów (1)
        Sprawy drogowe (5)
        Usługi komunalne (0)
            Odpady komunalne i nieczystości ciekłe (3)
            Transport (6)
        Gospodarka nieruchomościami (3)
        Nagrody i stypendia Burmistrza Mikołowa (0)
            Nagrody Burmistrza Mikołowa za wyniki w nauce (1)
            Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia artystyczne (1)
            Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe (1)
        Zgromadzenia (1)
        Straż Miejska (4)
        Inicjatywa lokalna (1)
        Pozostałe (4)
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (1)
    Zamówienia publiczne (3)
        Informacja (1)
        Plan postępowań (3)
    Zamówienia publiczne - zakończone (0)
        Rok 2022 (0)
            Postępowania prowadzone przez pełnomocnika (12)
        Rok 2021 (0)
            Postępowania prowadzone przez pełnomocnika (6)
        Rok 2020 (39)
            Tryby nieprzetargowe (3)
            Postępowania z pełną komunikacją elektroniczną (7)
            Postępowania prowadzone przez pełnomocnika (4)
        Rok 2019 (44)
            Tryby nieprzetargowe (4)
            Postępowania z pełną komunikacją elektroniczną (4)
            Postępowania prowadzone przez pełnomocnika (18)
        Rok 2018 (62)
            Tryby nieprzetargowe (9)
            Postępowania z pełną komunikacją elektroniczną (1)
        Rok 2017 (73)
            Tryby nieprzetargowe (11)
        Rok 2016 (46)
            Tryby nieprzetargowe (3)
        Rok 2015 (1)
            Jednostki organizacyjne (59)
            Gmina Mikołów (55)
            Jednostki organizacyjne (42)
            Tryby nieprzetargowe (2)
        Rok 2014 (0)
            Gmina Mikołów (76)
            Jednostki organizacyjne (27)
            Tryby nieprzetargowe (18)
        Rok 2013 (0)
            Gmina Mikołów (58)
            Jednostki organizacyjne (63)
            Tryby nieprzetargowe (6)
        Rok 2012 (0)
            Gmina Mikołów (36)
            Jednostki organizacyjne (89)
            Tryby nieprzetargowe (9)
        Rok 2011 (0)
            Gmina Mikołów (35)
            Jednostki organizacyjne (61)
            Tryby nieprzetargowe (3)
    Przetargi w oparciu o Kodeks Cywilny (0)
        Rok 2020 (1)
        Rok 2019 (2)
        Rok 2018 (2)
        Rok 2017 (7)
        Rok 2016 (10)
        Rok 2015 (41)
        Rok 2014 (70)
        Rok 2013 (45)
        Rok 2012 (22)
    Oferty pracy (0)
        Rok 2023 (0)
            zakończone (11)
        Rok 2022 (0)
            zakończone (17)
        Rok 2021 (0)
            zakończone (10)
        Rok 2020 (0)
            zakończone (9)
        Rok 2019 (0)
            zakończone (18)
        Rok 2018 (0)
            zakończone (15)
    Wstępne konsultacje rynkowe (0)
        Rok 2021 (1)
    Dialog konkurencyjny (0)
        Rok 2016 (2)
    Nieruchomości gminne (0)
        Sprzedaż nieruchomości (0)
            Ogłoszenia o przetargach (0)
                Rok 2023 (12)
                Rok 2022 (9)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (1)
        Dzierżawa nieruchomości (0)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (0)
            Ogłoszenie o przetargach (1)
        Użyczenie nieruchomości (0)
            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (1)
    Oferty organizacji pozarządowych (0)
        Rok 2023 (6)
        Rok 2022 (4)
        Rok 2021 (8)
        Rok 2020 (9)
        Rok 2019 (12)
        Rok 2018 (12)
    Konkursy (0)
        2023 (4)
        2022 (15)
        2021 (16)
        2020 (13)
        2019 (14)
        2018 (15)
        2017 (12)
    Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Burmistrza (0)
        Uchwały Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2018-2024 (0)
                Rok 2023 (1)
                Rok 2022 (1)
                Rok 2021 (1)
                Rok 2020 (1)
                Rok 2019 (1)
                Rok 2018 (1)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2015 (1)
                Rok 2014 (1)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (1)
                Rok 2013 (1)
                Rok 2012 (1)
                Rok 2011 (1)
                Rok 2010 (1)
        Zarządzenia Burmistrza (0)
            Kadencja 2018-2024 (0)
                Rok 2023 (270)
                Rok 2022 (424)
                Rok 2021 (356)
                Rok 2020 (373)
                Rok 2019 (365)
                Rok 2018 (40)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Rok 2018 (230)
                Rok 2017 (437)
                Rok 2016 (429)
                Rok 2015 (651)
                Rok 2014 (27)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Rok 2014 (540)
                Rok 2013 (675)
                Rok 2012 (638)
                Rok 2011 (350)
    Akty prawne (1)
    Wybory i referenda (0)
        Wybory Sejm i Senat 2023 (14)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (19)
        Wybory Sejm i Senat 2019 (8)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (9)
        Wybory Samorządowe 2018 (3)
            Informacje dla wyborców, w tym informacje dla wyborców niepełnosprawnych (1)
            Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej (11)
        Wybory uzupełniające do samorządu 2016 (10)
        Wybory Sejm i Senat 2015 (3)
        Referendum Ogólnokrajowe 6.09.2015 (2)
        Wybory Prezydenta 2015 (2)
        Wybory Samorządowe 2014 (21)
        Wybory uzupełniające do Senatu 2014 (1)
        Parlament Europejski 2014 (3)
        Wybory uzupełniające do Senatu 2013 (2)
        Wybory 2011 Sejm i Senat (4)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Urząd Miasta (0)
            Za rok 2022 (11)
            Za rok 2021 (11)
            Za rok 2020 (10)
            Za rok 2019 (10)
            Za rok 2018 (11)
            Rozpoczęcie kadencji 2018 (3)
            Koniec kadencji 2018 (2)
            Za rok 2017 (10)
            Za rok 2016 (11)
        Radni (0)
            Za rok 2022 (21)
            Za rok 2021 (21)
            Za rok 2020 (21)
            Za rok 2019 (21)
            Za rok 2018 (21)
            Rozpoczęcie kadencji 2018 (21)
            Koniec kadencji 2018 (21)
            Za rok 2017 (21)
            Za rok 2016 (21)
        Pracownicy jednostek organizacyjnych (0)
            Za rok 2023 (6)
            Za rok 2022 (41)
            Za rok 2021 (41)
            Za rok 2020 (41)
            Za rok 2019 (47)
            Za rok 2018 (42)
            Za rok 2017 (40)
            Za rok 2016 (44)
    Udostępnienie informacji o środowisku (1)
        Wnioski (16)
        Decyzje (20)
        Postanowienia (6)
        Projekty: polityki, strategie, plany, programy (11)
        Polityki, strategie, plany, programy (10)
        Raporty (4)
        Prognozy (9)
        Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (10)
        Zgłoszenia (14)
        Konkursy (1)
    Budżet (0)
        Budżet na 2023 (1)
        Budżet na 2022 (1)
        Budżet na 2021 (1)
        Budżet na 2020 (1)
        Budżet na 2019 (1)
        Budżet na 2018 (1)
        Budżet na 2017 (1)
        Budżet na 2016 (1)
        Budżet na 2015 (2)
    Sprawozdania (0)
        Sprawozdania finansowe (0)
            Gmina Mikołów (7)
            Urząd Miasta Mikołów (5)
        Sprawozdania budżetowe od 1.01.2017 (0)
            2023 (2)
            2022 (4)
            2021 (4)
            2020 (4)
            2019 (4)
            2018 (4)
            2017 (4)
        Sprawozdania budżetowe do 31.12.2016 (0)
            2016 (4)
            2015 (4)
            2014 (4)
            2013 (4)
            2012 (4)
            2011 (3)
            do 2011 (1)
        Sprawozdania z operacji finansowych (0)
            2023 (2)
            2022 (4)
            2021 (4)
            2020 (4)
            2019 (4)
            2018 (4)
            2017 (4)
        Sprawozdania z wykonania budżetu (19)
        inne (0)
            Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi (12)
            Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Mikołowie (9)
    Opinie RIO (0)
        Rok 2023 (3)
        Rok 2022 (9)
        Rok 2021 (8)
        Rok 2020 (8)
        Rok 2019 (7)
        Rok 2018 (7)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2016 (2)
        Rok 2015 (3)
        Rok 2014 (4)
        Rok 2013 (7)
        Rok 2012 (7)
        Rok 2011 (4)
    Petycje (0)
        Informacja na temat rozpatrywanych petycji (0)
            Rok 2023 (6)
            Rok 2022 (1)
            Rok 2021 (11)
            Rok 2020 (8)
            Rok 2019 (12)
            Rok 2016 (1)
        Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach (0)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
    Korespondencja elektroniczna (1)
    Udostępnienie informacji publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji (1)
    Planowanie przestrzenne (0)
        Studium (1)
        Plan zagospodarowania przestrzennego (10)
        Projekty (3)
        Wnioski w trybie ustawy o inwestycjach mieszkaniowych (1)
        Wykazy (0)
            Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego OBOWIĄZUJĄCE (94)
            Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ARCHIWALNE (27)
            Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (0)
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (0)
    Oświata (10)
    Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia (0)
        Rok 2023 (22)
        Rok 2022 (19)
        Rok 2021 (18)
        Rok 2020 (16)
        Rok 2019 (28)
        Rok 2018 (12)
        Rok 2017 (24)
        Rok 2016 (14)
        Rok 2015 (32)
        Rok 2014 (10)
        Rok 2013 (11)
    Plany i programy (0)
        Projekty programów (0)
        Programy (18)
        Plany (6)
    Konsultacje społeczne (0)
        Rok 2023 (4)
        Rok 2022 (10)
        Rok 2021 (25)
        Rok 2020 (23)
        Rok 2019 (14)
        Rok 2018 (20)
        Rok 2017 (14)
        Rok 2016 (12)
        Rok 2015 (7)
    Wykazy, ewidencje, rejestry, raporty (0)
        Raport o stanie gminy (1)
        Raporty inne (3)
        Wykaz udzielonych ulg (1)
        Wykazy inne (13)
        Ewidencje (2)
        Rejestry (6)
    Tablica ogłoszeń (5)
    Logo Mikołów (1)
    Konkurs na hejnał Mikołowa (1)
    Inicjatywa lokalna (0)
        Rok 2021 (2)
        Rok 2020 (3)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2017 (1)
    Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza (0)
        2021 (2)
        2019 (1)
    Interpretacja przepisów prawa podatkowego (0)
        Rok 2017 (1)
    Monitoring wizyjny w Gminie Mikołów (1)
    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Mikołów (1)
    Koordynator ds. dostępności (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij