Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 334973-2011 z dnia 2011-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych. Zakres robót obejmuje...
Termin składania ofert: 2012-01-09

Numer ogłoszenia: 3033 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 334973 - 2011 data 19.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: