Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 255277-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do...
Termin składania ofert: 2012-12-12

Numer ogłoszenia: 261041 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255277 - 2012 data 03.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: