Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 382658-2012 z dnia 2012-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie Zakres prac: 1. Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych (wszystkich branż:...
Termin składania ofert: 2012-10-22

Numer ogłoszenia: 382690 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 382658 - 2012 data 05.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: