Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179147-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
URZĄDZENIA: Termosy obiadowe - wykonane ze stali nierdzewnej z ergonomicznymi uchwytami transportowymi, służące do transportu potraw płynnych i stałychWózek 2 - półkowy ze stali nierdzewnej, udźwig min.105 kg , kółka gumowe, hamulce...
Termin składania ofert: 2012-08-28

Numer ogłoszenia: 184237 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 179147 - 2012 data 20.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, fax. 32 3248400.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: