Mikołów: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy barwiące.
Numer ogłoszenia: 113409 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy barwiące..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy barwiące. DRUKARKI/KSEROKOPIARKI kolor ilość minimalna pojemność/wydajność ATRAMENTOWE Canon ip 100 kolor 8 szt. 12ml, czarny 8 szt. 9,3ml Canon iP4700, iP3600 kolor Y 35 szt. 9ml kolor M 35 szt. 9ml, kolor C 35 szt. 9ml, czarny 521BK 45 szt. 9ml, czarny 520PGBK 55 19ml Canon iP 5200, IP 5300, Ip 4500 kolor C 40 szt. 13ml Canon ix 5000 kolor Y 40 szt. 13ml Canon Ix 4000 kolor M 40 szt. 13ml, czarny 8BK 45 szt. 13ml, czarny 5BK 50 szt. 26ml Canon IP 6700D czarny 4 szt. 13ml, kolor C 4 szt. 13ml, kolor Y 4 szt. 13ml, kolor M 4 szt. 13ml, Canon i550 kolor C 4 szt. 13ml, kolor Y 4 szt. 13ml, kolor M 4 szt.13ml, czarny 4 szt. 27ml, Canon MultiPASS C30 czarny 2 szt. 900 stron HP DESIGNJET T1100 matte black 1 szt. 130ml, photo black 1 szt. 69ml, szary G 1 szt. 69ml, kolor M 1 szt. 69ml, kolor Y 1 szt. 69ml, kolor C 1 szt. 69ml, HP CP 1700 czarny 1 szt. 69ml, kolor C 1 szt. 28ml, kolor Y 1 szt. 28ml, kolor M 1 szt. 28ml, głowica HP CP 1700 czarny 1 szt. 16000stron, kolor C 1 szt. 24000stron, kolor Y 1 szt. 24000stron, kolor M 1 szt. 24000stron, taśmy OKI Microline 390FB 25 szt. 2mln znaków, OKI Microline 3391 25 szt. 2mln znaków, OKI Microline 6300FB-SC 5 szt. 4mln znaków, LASEROWE Canon 2025i 4 szt. 8300stron, HP P2055DN 10 szt. 6500stron, Canon IR 2230 4 szt. 21000stron, Canon IR1024A/1018/1020 5 szt. 8400stron, HP CP5225DN czarny 4 szt. 7000stron, kolor C 4 szt. 7300stron, kolor Y 4 szt. 7300stron, kolor M 4 szt. 7300stron, Toshiba e-studio 281 czarny 3 szt. 20000stron, kolor C 3 szt. 10000stron, kolor Y 3 szt. 10000stron, kolor M 3 szt. 10000stron, Panasonic KX MB773 czarny 3 szt. 2000stron, Kyocera KM-2020 2 szt. 15000stron, Canon MF4370DN 8 szt. 2000stron, Lexmark E250d 4 szt. 3500stron, Lexmark E250d bęben 2 szt. 30000stron, HP LJ 2015D 4 szt. 3000stron, HP LJ 1320 7 szt. 6000stron, HP LJ 1300 5 szt. 4000stron, HP LJ 1200 5 szt. 2500stron, HP LJ 1100 5 szt. 2500stron, HP LJ P1102 2 szt. 1600stron, HP LJ 2550L kolor C 3 szt. 2000stron, kolor Y 3 szt. 2000stron, kolor M 3 szt. 2000stron, czarny 4 szt. 5000stron HP LJ 2550L bęben 2 szt. 1. Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych zgodnie z specyfikacją do siedziby Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16. 2. Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych będą dostarczane zamawiającemu w drodze odrębnych zamówień składanych drogą elektroniczną. 3. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe (nowo wytworzone w całości tzn. nowa obudowa, nowe dysze nowy tusz, nowe bębny światłoczułe, nowe oryginalne opakowanie nie noszące znamion otwierania) nie regenerowane (np. nie poddane procesowi powtórnego napełniania zużytych pojemników), wykonane z pełnowartościowych komponentów, bez śladów uszkodzeń. 4. Nie uznaje się wyrobu eksploatowanego wcześniej, przerabianego, gdzie jedynie wyczyszczony został pojemnik i ponownie napełniony czy uzupełniony. 5. Materiały eksploatacyjne muszą być w oryginalnych opakowaniach z podaną na opakowaniu nazwą producenta oraz opisem przeznaczenia np.: typami urządzeń, do których materiały eksploatacyjne są przeznaczone. 6. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy. 7. Materiały eksploatacyjne wywołujące negatywny wpływ na żywotność urządzeń i ich podzespołów lub odbiegające swoimi parametrami np.: wydajnością, jakością wydruku, itp. zostaną wymienione w ramach gwarancji na nowe materiały wolne od wad. 8. Wykonawca gwarantuje, że materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach realizacji umowy, będą posiadały gwarancję realizowaną przez wykonawcę lub producenta. 9. Wykonawca gwarantuje, że materiały eksploatacyjne dostarczone w ramach realizacji umowy, pochodzą z legalnego źródła..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.23.21.30-4, 30.19.23.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69105,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę