1. Rozpatrywanie spraw bieżących, związanych z przydzielonymi zadaniami Komisji oraz wnoszonymi przez mieszkańców.
  2. Analizowanie i opiniowanie:
  • planów ruchu oraz dodatków do planu ruchu zakładów górniczych,
  • decyzji dotyczących wykorzystania lub składowania na terenie gminy odpadów pogórniczych,
  • wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
  • sprawozdań związanych z wpływami eksploatacyjnymi zakładów górniczych,
  • uwarunkowań środowiskowych na realizację górniczych przedsięwzięć.
  1. Analiza wykonania wniosków Komisji.
  2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2021 roku.

Przewodniczący Komisji RM Nr 10
Andrzej Sukiennik