OBWIESZCZENIE Burmistrza Mikołowa z dnia 1 sierpnia 2014 roku

 

 

Na podstawie art. 15 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 231) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/1029/2014 z dnia 18 marca 2014r., uchwały nr XLIII/1116/2014 z dnia 2 lipca 2014r., podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 7 września 2014 roku.