Przewodnicząca: Wilkoszyńska Barbara
Radni: Stanisław Michalski
              Łukasz Osmalak
              Krzysztof Rogalski
              Michał Rupik
              Jerzy Sztajgli
              Krzysztof Żur

Zadania Komisji nr 2 ds. Budżetu:

  • opiniowanie budżetu miasta,
  • opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej urzędu,
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat będących w gestii gminy,
  • opiniowanie wszelkich spraw związanych ze zobowiązaniami finansowymi gminy.