Czynności związane z odłowieniem bezdomnych zwierząt podejmuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”. Wyłapane zwierzęta przewożone są do Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Bujoczka w Rudzie Śląskiej. Czas podjęcia interwencji – do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez wykonawcę usługi.

Schronisko umożliwia właścicielowi/opiekunowi odbiór swojego pupila od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 19.00.

Schronisko dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej i inne schroniska zamieszczają na swoich stronach internetowych informację o znalezionych zwierzętach. Zwierzęta w schronisku są badane, określany jest ich wiek, znaki szczególne, następnie ich zdjęcia są zamieszczane na stronie internetowej www.fauna.rsl.pl.

Czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach wraz z transportem podejmuje POLVET HEALTHCARE TEODOROWSKI Spółka Jawna prowadząca Klinikę Weterynaryjną w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 5. Pierwsza pomoc zwierzętom bezdomnym, rannym w wypadkach powinna zostać udzielona niezwłocznie, jednak nie później niż do 1 godziny od przyjęcia zgłoszenia przez w/w lekarza weterynarii.

Usuwanie martwych zwierząt z terenów gminnych świadczy Przedsiębiorstwo Usługowe Best Partner Andrzej Giera z siedzibą w Chorzowie ul. Targowa 7B.

Czynności związane z przyjmowaniem rannych, okaleczonych w wyniku zdarzeń drogowych lub potrzebujących opieki dzikich, krajowych zwierząt i egzotycznych podejmuje Jacek Wąsiński Leśne Pogotowie ul. Kościuszki 70, 43-190 Mikołów (całodobowo) tel. 605 100 179.

Opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim zapewnia gospodarstwo Mokros-Projekt Jacek Mokros ul. Wiejska 10 Kochanowice.

Zgłoszenia związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, a także rannych, biorących udział w zdarzeniach drogowych, przyjmują:

  • Wydział Ochrony Środowiska tel. 32 32 48 556,
  • Straż Miejska tel. 32 22 60 291,
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie tel. 32 32 60 430,
  • Komenda Powiatowa Policji tel.  47 85 582 55 lub 32 226 21 43 lub tel. alarmowy 112.