Uchwała nr XXIII/517/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie u zbiegu ulic Długiej i Dębowej