Uchwała nr XXII/485/2012 z dnia 25.09.2012 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu