Uchwała nr XVII/306/2012 z dnia 27.03.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.