Uchwała nr XV/256/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zmiany załącznika zadań inwestycyjnych na 2012 rok.