Uchwała nr III/26/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie zmiany uchwały nr L/1031/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok