Uchwała nr III/24/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie pomiędzy ulicami ks. Górka i Chudowską

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/620/2017 z dnia 25.04.2017 r.