Uchwała nr III/20/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego