Uchwała nr III/7/2010 z dnia 21.12.2010 w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020