Uchwała nr II/5/2010z dnia 6.12.2010 w sprawie wyboru przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej