Uchwała II/3/2010 z dnia 6.12.2010 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia burmistrza Mikołowa