Uchwała nr IX/143/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie.

Niniejsza uchwała traci moc na mocy Uchwały nr VIII/131/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat za wstęp na otwarte Kąpielisko Miejskie w Mikołowie