Niniejsza uchwała traci moc na mocy uchwały nr XLI/1066/2014 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27.05.2014 w sprawie udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistychkosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnychźródeł energii

Uchwała nr XI/193/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania, zakup i montaż urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii.