Uchwała nr XIV/248/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie: zatwierdzenia realizacji przez Gminę Mikołów projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.