Uchwała nr XIV/247/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołów

Niniejsza uchwała została uchylona na mocy uchwały nr  XXXII/646/2017 z dnia 27.06.2017 r.