Uchwała nr XIV/246/2011 z dnia 20.12.2011 w sprawie : zamiany nieruchomości.