Uchwała nr XII/208/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję.