Uchwała nr XII/198/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.