Uchwała nr XI/196/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zmieniajaca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mikołów.