Uchwała nr XI/185/2011 z dnia 27.09.2011 w sprawie: zmian w budżecie na 2011 rok.