Uchwała nr X/174/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów..