Uchwała nr X/173/2011 z dnia 30.08.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mikołów.