Uchwała nr X/167/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021