Udzielenie kredytu liniowego, odnawialnego w rachunku podstawowym budżetu na okres roku budżetowego 2015 w wysokości 5.000.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 14299 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015