Uchwała nr IX/137/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021