Uchwała nr IX/150/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów